19/09/2020
12149

Maralfalfa Türkiye Pennisetum sp.

Maralfalfa otu dekar başına en yüksek verim veren yem bitkilerinden bir tanesidir. Dekardan 30 ton yüksek proteinli silaj verir. İlkbaharda ekilir. Ilıman bölgelerde 3 yıllık bir kaba yem otudur. Sert iklim bölgelerinde tek yıllık bir kaba yem otudur.


Çok hızlı bir gelişim gösterir, ekimden sonra 45 günde biçime ulaşır. Yılda yaz boyunca 3 defa biçilir. Yeşilinde %19-20 ham protein vardır. %12 karbonhidrat ihtiva etmektedir. Kısa boydayken hem otlatılır. Hem de kuru ot yapılır. Boyluyken silaj yapılır. Maralfalfa otu 4-4,5 metre boy yapabilir.

Anavatanı Güney Amerika’dır. Güney Amerika’da çok yaygın ekimi yapılmaktadır. Hayvan beslemede çok değerli bir yem bitkisidir. Hazmı kolaydır.