19/09/2020
17886

Maralfalfa Otu Fiyatı

Maralfalfa yem bitkisini ithalatını yapabilmek için gerekli izinler için Bakanlığa başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

İnşallah bahar aylarında maralfalfa kaba yem bitkisini Türk çiftçisine kavuşturmuş olacağız.

Maralfalfa yem bitkisi ülkemizin kaba yem açığını kökten çözecek yegane yem bitkisidir. Maralfalfa otu fiyatını baharda açıklayacağız.