25/03/2022
3272

Silajlık Soya Tohumu

Silajlık soya tohumu, dekara 8-10 kg ekilir. Yazlık bir yem bitkisidir. Tek yıllıktır. Yem bitkilerinin kralıdır. En yüksek protein içeriğine sahip yem bitkilerinden bir tanesidir. Adana’da enstitüde Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş, GDO’suz natürel bir yem bitkisidir. Uzun uğraşlarla ıslah edilmiş bir yem bitkisi olan silajlık soyamız, Amerika’nın GDO’lu silajlık soyasından daha üstündür. Yem fiyatlarının 2022 yılı itibariyle tavan yaptığı göz önüne alınacak olursa, çiftçiyi yemden kurtaracak kıymetine paha biçilemeyen bir kaba yem bitkisidir. Hayvan beslemede üç sac ayağı vardır. Birincisi protein, ikincisi enerji, üçüncüsü de mineral maddelerdir.

Silajlık soya şu şekilde ekilir. Tarla ikiye bölünür. %60’ına silajlık soya tohumu, %40’ına silajlık mısır tohumu (90 günlük çeşitler) ekilir. Her ikisi de 90 günde silaja gelir. Silaj yaparken soya ve mısır karıştırılır. Karıştırılmasındaki temel amaç, silajlık soya silajlık mısır ile karıştığında iyi fermante (mayalanma) oluşturmak içindir. Çünkü soya mısırın nişastasından istifade eder.

Yem girdilerinin aşağı çekilmesinde silajlık soya kadar etkili başka bir silah yoktur. Silajlık soya kendi başına silaj yapıldığında en az %22 ham protein vardır. Mısırla karıştığında protein %16-17 olmaktadır. Silajlık mısır soya karışımından hayvanlara yaklaşık 20 kg civarında verilir. Bu karışımla beslenen hayvanlarda 10 gün içinde aşamalı olarak yem yarı yarıya hatta %75 oranında azaltılır. Silajlık soya hem yem maliyetini azaltırken hem de hayvanlarda et, süt ve besi artışı yapmaktadır. Silajlık soya ile beslenen hayvanlar daha sağlıklı olmakta, mısır silajının döl veriminde, tırnak ayak sağlığında yol açtığı handikapları ortadan kaldırmaktadır.

Silajlık soyayı ülke geneline Torunoğlu Tohumculuk tanıtıp yaymıştır. Bu konuda 10 yıl gibi bir zaman harcanmıştır. Temel amaç, tohum satmadan ziyade çiftçilerimizin hayvan beslemede rahat nefes almalarını sağlamaktır.

Silajlık soya ekim aşamasında silajlık soya bakterisiyle uygulama yapılıp beraber ekilir. Bu şekilde ekildiğinde, sadece toprak gübresi kullanılır üst gübresi kullanılmaz. Soya bakterisi silajlık soyayı şahlandırır, verimini arttırır, gübre ihtiyacını ortadan kaldırır. Ekim zamanı bölgelere göre değişmekle beraber Nisan 15'ten başlar, Temmuzun ilk haftasına kadar devam eder. Yemlik silajlık soya tohumu yemsoy, yeşilsoy çeşitleridir. Yemsoy mükemmel kalitede yeşil ot veren bir silajlık yem bitkisi çeşididir. 

Silajlık soya tohumu sipariş etmek ve silajlık soya ekmek için Torunoğlu Tohumculuk iletişim numaralarından canlı destek alabilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09