11/08/2021
4176

Çayır Mera Karışım Tohumları

Hayvan besleme yem fiyatlarının azaltmanın en önemli yolu kaliteli kaba yem miktarını artırmaktır. Özelikle Doğu Anadolu bölgesi ve Muş ili mera alanlarının verimliliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin kaba yem açığını kapatmak için bu verimli alanları tekniğe uygun şekilde ıslah edilerek ve kullanılarak verimi daha yüksek elde etmemiz gerekmektedir. Kaba yem sıkıntısını çözmemiz ile daha fazla hayvansal üretim sağlanacak, girdi maliyetlerini aşağı çekebileceğiz bu şekilde hayvan üreticilerinin gelir düzeyi artacak ve hayvansal ürünlerin fiyatlarında düşüş sağlanır.
 Kaliteli kaba yem bitkilerinden en önemlilerinden biri çayır mera kaba yemidir. Çayır mera tohumu sulu şartlar için hazırlanmış her iklim kuşağı için uygun çayır mera tohumlarımız firmamızda bulunmaktadır.

Kaliteli yüksek verimli çayır mera tohumları çok yıllık uzun ömürlü bitkilerdir. Mera tarım arazilerine yönelik Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı her yıl değişmekle birlikte destekleme sağlamaktadır.Çayır mera karışım tohumları; birbirleri ile uyumlu mera tohumları olarak hazırlanmaktadır. Eğer ki uyumlu tohumlar ile hazırlanma olmaz ise tohumlar birbirlerini engeller yeterli miktarda ürün verimi alamayız. Yapay çayır mera tohumlarının hazırlanmasında buğdaygil ve baklagil yem bitkileri en üst seviyede tutulmaktadır.

Otlatma imkanı olmayan çiftçilerimiz çayır mera alanlarını yeşil biçerek hayvanlarına getirip
yedirebilirler. Çayır mera karışım tohumları ekim zamanı sonbahar ve erkenci ilkbahar ayarlarıdır. Çayır mera karışım tohum ekimleri dekara 6 kg ekilmektedir, 1,5-2 cm deriliğe ekilmelidir. Ekim için tarla sürülüp tapan yapılarak hazırlanır önce çayır mera karışım tohumları dekara 6 kg gelecek şekilde ekilir. Üstüne taban gübresi atılarak tapan (sürgü) çekilip kapatılır. Tarla ilk 15 gün sürekli sulanarak yüzeyi ıslak tutulur. Ekimden 3 haftan sonra çayır mera alanına yapraktan azot ve mikro elementler takviye atılarak bitkinin beslenmesini yapmamız gerekmektedir.Mera alanında küçükbaş hayvan otlatılacak ise 25 cm de otlatmamız gerekmektedir. Eğer büyükbaş hayvan otlatılacak ise ilk boyda biçilip yedirilmesi bitkinin kökün güçlendirip otlatma esnasında bitkinin köklerine zarar verilmemesi açısından gereklidir. Çayır mera alanın otlatılmasında tarla iki üç eşit parçaya bölünüp dönüşümlü şekilde otlatılması gerekilmektedir. Bir bölüm otlatılırken diğer bölüm sulanıp bitki besleme takviyesi
yapılarak bitkinin güçlenmesini ve verimini arttırmaya sağlamaktadır.

Firmamızda çayır mera karışım tohumu OECD belgeli orijinal tohumumuz 25 kg lık ambalajlarda ülkemizin her bölgesine uygun şekilde satışa sunulmuştur. Ekiminde ve bakımında Torunoğlu Tohumculuk olarak her zaman üreticimizin yanındayız.Detaylı Bilgi ve Sipariş İçin İletişime Geçebilirsiniz
0 322 239 88 08 - 0 532 266 40 41 - 0 555 997 50 75